انواع مخازن تحت فشار

طراحی، تولید و فروش انواع مخازن تحت فشار ، حمل و نقل و توسعه چرخهCNG و تولید انواع مخازن cng خودرویی ، انواع مخازن Type I و II ، تریلرهای حمل گاز ، تبدیل خودروهای بنزینی به دو گانه سوز ، تولید انواع کپسول انرژی بیمارستانی ، کانتینر حمل اتان ، دارای ازمایشگاه های و اتاق تست ، مجهز به دستگاههای ویژه تستهای مخرب و غیر مخرب