صنایع خودرویی

طراحی و ساخت اکسل مزدا و نیسان اکسل

طراحی و ساخت مجموعه سیستم تعلیق

طراحی و ساخت گاردان مزدا و نیسان گاردان

Inflator ایربگ وکمر بند ایمنی

طراحی و ساخت مخازن CNG

طراحی و ساخت تریلر های کشنده