مخابرات و حمل و نقل ریلی

توسعه شبکه های ارتباطی زیر ساخت ، توسعه شبکه موبایل ، نگهداری شبکه ارتباطی زیر ساخت ، نگهداری و بهینه سازی شبکه موبایل ، شبکه رادیویی تونل ها ، شبکه مخابرات مترو ، سیستم انتقال اطلاعات ، تامین تجهیزات نظارتی ، کنترل و اطلاع رسانی مترو ، تجهیزات علائم الکتریکی و سیگنالینگ ، تولید تجهیزات مخابراتی مبتنی بر SDR ، اجرای انواع خدمات شبکه های زیر ساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات شبکه های پسیو و اکتیو ، اتاق سرور و Data Server